Internationale
Ethische Code

Ik heb mij als professioneel coach aangesloten bij de NOBCO, Nederlandse orde van beroepscoaches en bij de EMCC, European Mentoring & Coaching Council. Bij mijn aansluiting heb ik verklaard “te zullen werken volgens de Ethische Gedragscode van de NOBCO en mij bij klachten te zullen onderwerpen aan het bij deze gedragscode behorende klachtenreglement, zoals deze thans luiden of in de toekomst zullen komen te luiden”.

Klik hier voor de gehele tekst van de Internationale Etische Code.

Love for Leadership

Kantoren in
Amsterdam, Rotterdam
en Den Haag.

Contactformulier

Altijd welkom om contact op te nemen!

Ontwerp: Reclameloods Rotterdam B.V. Development: Illusiv